Закон україни про сбу 2018

Рубрики Полезное

Рада ухвалила закон про Нацбезпеку в другому читанні

Закон про нацбезпеку України ухвалили у Верховній Раді в другому читанні 21 червня. Закон має наблизити українську армію до стандартів НАТО.

За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів, проти – 17, утримались – 32.

Які зміни чекають українців, читайте у статті: Нацбезпека України: як її змінить новий закон

 • Стратегічними партнерами є країни НАТО, а стратегічним вектором – НАТО та ЄС.
 • Обсяг фінансування сектору безпеки і оборони має складати не менше 5% від ВВП.
 • Міністр оборони та два його заступники знімають погони та стають цивільними керівниками.
 • Розділяються повноваження начальника Генштабу та командування ЗСУ, нині ці дві посади обіймає Віктор Муженко.
 • Сектор безпеки і оборони країни підлягає демократичному цивільному контролю.

 • Які зміни передбачає закон «Про національну безпеку України»

  Зазначимо, парламент розглянув 428 поправок до законопроекту. Вимогу позбавити СБУ функцій у сфері економіки депутати не підтримали. Хоча й заявляли, що СБУ використовує свої повноваження, щоб «кошмарити бізнес», і цими справами мають займатися НАБУ, САП, ДБР.

  Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки і оброни Іван Вінник закликав депутатів підтримати 5 важливих правок, які необхідні для адаптації закону до вимог НАТО. Зокрема, про діяльність Нацгвардії в умовах воєнного стану та про створення комітету з питань розвідки. Ці поправки нардепи схвалили.

  Під куполом Верховної Ради сперечались чи не збільшаться повноваження президента, в рамках нового закону. Депутати переживали, чи не зможе він тепер одноосібно вводити та використовувати армію.

  Самовільно президент не може відправити армію в іншу країну та оголосити стан війни, але керуючись військовими статутами військовослужбовці, які охороняють нашу територію у разі порушення будуть зобов’язані діяти одразу,
  – сказав народний депутат БПП Іван Вінник.

  Про Службу безпеки України
  Стаття 25. Права Служби безпеки України

  Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надається право:

  1) вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

  2) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов’язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці;

  3) одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об’єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України»;

  4) входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службові приміщення;

  4-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

  6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

  7) виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

  8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

  9) здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин;

  10) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян;

  11) направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників;

  12) в інтересах контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України цим Законом;

  13) морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;

  14) позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселятися в готелях при пред’явленні посвідчення про відрядження;

  15) безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;

  16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.

  У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають також право:

  1) одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України від органів доходів і зборів, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Отримання від банків відомості, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо — не пізніш як протягом 10 діб;

  2) залучати в установленому законодавством порядку до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів;

  3) одержувати в установленому законодавством порядку за письмовими запитами керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України;

  4) подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб’єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України;

  5) входити за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропуску через державний кордон та митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;

  6) за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, а у невідкладних випадках — з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

  7) ініціювати згідно із законом питання накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально підтвердити потреби в покритті основних та надзвичайних витрат.
  < Частину другу статті 25 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3266-VI від 21.04.2011 >

  В ОБСЄ закликали переписати «диктаторський» закон про блокування сайтів в Україні

  В ОБСЄ висловлюють стурбованість щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері», оскільки це може «поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті».

  З такою заявою виступив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір.

  Зокрема, Дезір закликав законодавців «серйозно переглянути текст законопроекту і збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне вираження і вільні ЗМІ».

  «Хоча я поділяю проблеми нацбезпеки України, проект законопроекту має тягти за собою конкретні і чіткі заходи, спрямовані на захист принципів прозорості, пропорційності і необхідності та уникати застосування надмірно широких і надмірних заходів, що впливають на поширення онлайн-контенту в Україні», — заявив Дезір.

  На його думку, у законопроекті також «відсутні положення, що забезпечують ефективний судовий нагляд і належний процес щодо рішень про блокування доступу до послуг».

  Представник ОБСЄ відзначив стурбованість, виражену організаціями громадянського суспільства України щодо законопроекту, і запропонував допомогу його Управління у наданні подальших юридичних рекомендацій та рекомендацій експертної політики.

  Раніше Дезір представив українській владі експертний правовий аналіз проекту закону, де викладено ряд рекомендацій відповідно до зобов’язань ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та міжнародними стандартами.

  Нагадаємо, законопроект, яким СБУ хочуть дозволити блокувати сайти, вже внесено до порядку денного Верховної Ради. Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував нардепам прийняти у першому читанні законопроект №6688, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.

  Авторами закону є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Винник (БПП), Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновіл (обидва — НФ).

  Раніше законодавчою ініціативою обурилася перший заступник голови комітету свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова. Вона заявила, що прикладом таких загроз, з якими пропонує боротися цей законопроект, є «будь-який громадський контроль або рядовий пікет».

  У свою чергу глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав закон «диктаторським».

  Закон про деокупацію «розв’яже руки» СБУ, — Грицак

  Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу у відомстві, передає Еспресо.TV.

  «У зв’язку з прийняттям цього закону я не бачу проблем, тому що насправді біле назветься білим, а війна буде називатися війною», — сказав він.

  Окрім того, важливим є те, що в разі прийняття закону Антитерористичний центр (АТЦ) СБУ більше не керуватиме бойовими діями в окремих районах Донецької та Луганської областей.

  «До прийняття цього закону те, що відбувається на сході, називається АТО, і АТЦ при СБУ має там грати першу скрипку. Але я відверто скажу, на жаль чи на щастя, в штабі АТЦ немає фахівців такого калібру, які б могли керувати сухопутними військами, артилерією, багатьма іншими речами. Фактично АТО управлялася першим заступником начальника АТЦ — командувачем АТО. Як правило, це був чи начальник Генштабу Муженко, або хтось із його заступників, або командувач сухопутними військами», — пояснив Грицак.

  Голова СБУ зазначив, що законопроект «приводить все в норму», й він не зменшить можливостей СБУ щодо залучення співробітників служби до визволення окупованих територій, а навпаки розширить їх.

  «Законжодним чином не зменшить наших повноважень або функцій. Навпаки, у нас буде менше посередницьких функцій, де ми чисто номінально вважалися. СБУ робила багато тієї роботи, яку вона не повинна була б робити. У нас тепер будуть вільнішими руки» , — сказав він.

 • Нагадаємо, 5-6 жовтня Верховна Рада розглянула пакет президентських законопроектів — закон №7163 про деокупацію Донбасу (прийнято у першому читанні) та закон №7164 про особливий статус окупованих районів (проголосовано депутатами та підписано президентом).
 • Як пояснила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, за проектом закону №7163 бойовими діями на Донбасі має керувати не АТЦ, а Об’єднаний оперативний штаб (ООШ).
 • Закон про нацбезпеку половинчастий, частково навіть реваншистський – Левус

  Гості: Андрій Левус, народний депутат України, заступник голови СБУ у 2014 році; Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.

  У четвер Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку України, який був поданий президентом України Петром Порошенком. Документ набрав 248 голосів.

  Ваша Свобода | Закон про нацбезпеку: що зміниться для країни

  No media source currently available

  Віталій Портников: Пане Левус, що далі потрібно робити для реформи національної безпеки? Мені здається, що це тільки початок, а не закінчення.

  Андрій Левус: Закон дуже важливий і створює дуже багато передумов для структурних змін. Цей варіант закону погоджений із нашими міжнародними партнерами. У понеділок ми отримали список виключних вимог із підписами чотирьох відомств – посольство США, офіційне представництво НАТО, ЄС і Консультативна місія ЄС. Дослівно всі ці вимоги виконали.

  На жаль, він не є ідеальним. У цьому рамковому законопроекті розпочинаємо такі речі: чітке розмежування функцій Генштабу і Міноборони, збільшуємо цивільний контроль над ЗСУ, міністром оборони тепер буде цивільна особа з 1 січня 2019 року. Ми зробили крок до створення комітету нагляду над спецслужбами та розвідувальними органами, значно розширили права громадян на отримання інформації у сфері системи безпеки і оборони, які обмежуються зараз тільки законом про державну таємницю.

  Також за півроку СБУ має розробити новий проект. Буде визначено тільки чотири функції діяльності СБУ – боротьба з тероризмом, підривна діяльність, контррозвідка і захист держтаємниці. З чотирма інституціями вже про це говорили. Думаю, підключиться ще й МВФ. Створення нової СБУ буде поставлено в передумову для отримання військово-фінансової допомоги США, в наступні переговори з МВФ. Є вже напрацьована концепція реформи СБУ, яка, на жаль, не підписується президентом.

  Це тільки перший крок. Ще десятки законів на основі цього законопроекту треба приймати найближчим часом.

  – Пані Трегуб, що не увійшло до цього закону, на вашу думку, чого вимагала громадськість? Чи є у вас якісь зауваження?

  Олена Трегуб: Міжнародні партнери зробили певний компроміс. Цей закон проштовхувався, і був дуже чіткий кінцевий термін його ухвалення – йде саміт НАТО у липні, також під це підв’язана американська допомога більше ніж на 300 мільйонів. Президент України вніс закон наприкінці лютого. Перед цим міжнародні партнери працювали над ним 18 місяців.

  Цей закон міг бути насправді набагато більш прогресивним, ніж є. Норма, яка дозволяє колишньому військовому зняти погони і вже наступного дня стати цивільним міністром оборони, так і лишилася. Ми пропонували, щоб ввести принаймні п’ятирічний термін. В інших країнах, наприклад, у США, – і восьмирічні терміни.

  Дуже резонансна тема – реформа СБУ. Через 6 місяців після сьогоднішнього дня зобов’язалися ухвалити закон про СБУ. Через 6 місяців лишатиметься 3 місяці до дати президентських виборів – дуже цікаво буде спостерігати за тим, хто ж реформуватиме СБУ? Громадськість вимагала, щоб внесли зміни в закон уже сьогодні, що забираємо в СБУ функції розслідування економічних злочинів, корупційних і щодо боротьби з організованою злочинністю. Концепцію про СБУ міжнародні партнери дали президентові України – вже рік пройшов. Вона лежить в адміністрації президента. Її ніхто не бачив, не показує, ніхто про неї не говорить.

  Андрій Левус: Нам треба було ухвалити закон. Був опір в залі «БПП», фракції Ляшка, частини «Батьківщини». Я вже не говорю про різні олігархічні групи і позафракційних депутатів, які, дослівно, були підготовлені «валити» закон у разі, якщо ми зайдемо конкретно у ці повноваження (СБУ – ред.). В Україні жоден олігархічний бізнес чи трошки більше, ніж середній, не може жити без «піклування» певних силових структур, у тому числі деяких представників управління «К» (управління боротьби з корупцією в СБУ – ред.)

  Закон є половинчастим, частково навіть реваншистським, недосконалим. У нас був вибір: «валити» його з героїчним поглядом або дотягнути до елементарних правок стратегічних партнерів. «Завалення» законопроекту, навіть цього поганого і недосконалого, означало б те, що напередодні саміту НАТО ми показали свою нездатність іти в цьому напрямку. Дуже багато проросійських сил тішилися б від цього.

  Ця технологія не спрацювала. Навіть сьогодні, за півгодини до голосування, були дві серйозні спроби з боку однієї зі сторін (я не буду зараз політизувати аж так це питання, тому що далі треба працювати) зірвати ухвалення закону внесенням інших нових правок, щоб не ухвалили. Мені також довелося «наступити на горло» своїй «красивій антикорупційній пісні» в тому, що, розуміючи, якщо підемо твердо на комітеті «в зарубу», що і провокувалося, у тому числі, і керівництвом комітету, і адміністрацією президента, що один законопроект розглядався на РНБО, а другий був зареєстрований. І багато чого іншого я можу розповісти.

  Що змінить закон про нацбезпеку

  Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні

  Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні

  У четвер Верховна Рада після тривалих дебатів проголосувала за закон про національну безпеку України.

  З наступного року Міністерство оборони має очолити цивільний міністр, а посаду Головнокомандувача ЗСУ — Начальника генштабу розділять між двома керівниками.

  Якою тепер буде вертикаль командирів в українській армії, а також як змінять повноваження СБУ щодо контролю за бізнесом?

  Стандарти НАТО

  Новий закон має наблизити українську оборонну сферу до стандартів НАТО.

  Про це неодноразово наголошували президент Порошенко, від імені якого подали проект, та всі причетні до його підготовки.

  Сам законопроект готувався у співпраці з західними партнерами України, а правки до його тексту після першого читання пропонували посли США, НАТО та ЄС.

  Наближення до стандартів альянсу це, зокрема:

 • ліквідація вичерпного переліку загроз безпеці (як у старому законі), що уповільнював реакцію на нові загрози;
 • запровадження ефективного планування на різних рівнях;
 • централізація всіх сил оборони та чіткий розподіл функцій і завдань між підрозділами;
 • стратегія кібербезпеки;
 • «демократичний цивільний контроль» за армією;
 • призначення цивільного міністра оборони та його заступників.

Цивільний керівник Міноборони

Петро Порошенко раніше зізнався, що «коливався, але ухвалив рішення, що навіть під час війни ми маємо піти на призначення цивільного міністра».

Причому цивільним буде не лише міністр, а і всі його заступники.

В інтерв’ю BBC News Україна нинішній керівник Міноборони так це оцінював: «Я вважаю, що у нас має бути цивільний міністр оборони. Але він точно не має бути, наприклад, бібліотекарем. Він повинен мати досвід управління, можливо — і військовий досвід».

А на практиці міністром може стати військовослужбовець, який звільнився з армії та перейшоу у статус цивільного.

Призначити цивільне керівництво Міноборони мають вже з початку наступного року.

Загалом же цивільний міністр буде лише одним з елементів демократичного контролю за армією.

У законі прописано, що цей контроль здійснюватимуть як органи цивільної влади — президент, уряд і парламент — так і громадський сектор.

При цьому громадський контроль можуть обмежити лише з міркувань державної таємниці — щоб більше обмежень не було наполягли саме західні партнери.

Закон декларує «повне розкриття фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки та оборони» та ще раз фіксує бюджетні витрати на сектор оборони у розмірі 5% від ВВП щороку.

Секретар парламентського комітету з нацбезпеки Іван Винник обіцяв, що інформація про фінанси армії стане відкритою на 90%, й лише 10% залишаться державною таємницею, але і їх зможуть контролювати депутати, які мають доступ до таємниці.

Винник також анонсував створення у Верховній Раді моніторингового комітету, що наглядатиме за дотриманням прав людини правоохоронними та контррозвідувальними органами, зокрема й СБУ.

Вертикаль командирів

Чи не головною новизною є розділення посади головнокомандувача ЗСУ та керівника Генштабу.

Існування такої подвійної посади, яку зараз займає Віктор Муженко, постійно критикували західні військові аналітики — на їхню думку одна людина фізично не може ефективно керувати армією та водночас вирішувати адміністративні питання у штабі.

Тож тепер вертикаль командування в секторі оборони виглядатиме так:

 • Президент — верховний головнокомандувач ЗСУ (головні рішення по безпеці та обороні, такі як застосування армії, мобілізація чи введення воєнного стану, а також ключові кадрові призначення: він вносить до парламенту кандидатури міністра оборони і голови СБУ, а за поданням міністра оборони призначає і звільняє головнокомандувача армії та начгенштабу ЗСУ);
 • Міністр оборони (політичне та адміністративне керівництво ЗСУ, відповідає також за оборонне планування та розподіл ресурсів у армії);
 • Головнокомандувач ЗСУ (безпосереднє керівництво ЗСУ, також відповідає за боєготовність армії та інших сил оборони; це найвища військова посадова особа — з урахуванням того, що президент і міністр оборони будуть цивільними).
 • Начальник Генштабу ЗСУ (визначає, які ресурси потрібні для виконання поставлених перед армією завдань, проводить стратегічне планування оборони і життєзабезпечення армії, відповідає за технічне оснащення ЗСУ).
 • Є в цій структурі і командувач Об’єднаних сил, який замінив командира сил АТО. Він підпорядковуватиметься головнокомандувачу ЗСУ, але матиме право доповідати про ситуацію в Об’єднаних силах та хід їхніх операцій безпосередньо президенту.

  Через Об’єднаний оперативний штаб він керує всіма силами, які передані у його підпорядкування.

  Командувача об’єднаних сил, як і командувачів всіх родів і видів військ ЗСУ призначає і знімає з посад президент за поданням міністра оборони.

  Таким чином вертикаль командирів є чітко підпорядкованою президенту як верховному головнокомандувачу.

  Остаточно нова вертикаль командирів в українській армії має бути сформована у 2021 році.

  Функції СБУ

  Та найбільше дебатів викликали норми закону, пов’язані з СБУ.

  Критики закону виступили за те, щоб повністю позбавити Службу безпеки України функцій перевірки бізнесу.

  За висловом депутата Сергія Лещенка, головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю («управління К») СБУ насправді «займається рекетом бізнесу».

  В ухваленому законі про нацбезпеку будь-який функціонал СБУ щодо боротьби з корупцією прибрали й залишили лише «захист економічної безпеки держави». СБУ, до того ж, зробили підзвітною парламенту.

  «Мова йде про вузький спектр завдань (у нашому випадку, перш за все, у контексті постійних спроб РФ підірвати українську економіку), і це формулювання повній відповідності до досвіду Заходу», — вважає член комітету з безпеки і оборони Дмитро Тимчук.

  Относительно рассмотрения ВР законопроекта “О национальной безопасности» Сегодня началось рассмотрение в парламенте.

  Кінець Facebook допису , автор: Dmitry

  Він додає, що таке формулювання не викликало жодних нарікань зі сторони західних партнерів.

  Зрештою, як додавали автори законопроекту, більш логічно було б обмежити можливості тиску спецслужб на бізнес у профільному законі про СБУ, а не в загальній нормі про нацбезпеку.

  Тож перехідні положення ухваленого закону передбачають, що такі зміни щодо урізання «економічних» функцій СБУ мають бути підготовлені та подані президенту і парламенту протягом півроку.

  Іван Винник також анонсував, що згаданий моніторинговий комітет парламенту зможе отримувати скарги від бізнесменів, які вважатимуть, що проти них СБУ проводить незаконні розслідування.

  На основі цих скарг депутати планують заслуховувати представників СБУ про підстави розслідувань й навіть рекомендувати кадрові рішення щодо співробітників Служби безпеки — аж до керівництва — у випадку безпідставних перевірок.

  Утім, автор багатьох поправок щодо СБУ Світлана Заліщук вважає, що реальне припинення «кошмарення бізнесу» зі сторони Служби безпеки України тепер може затягнутися на тривалий час.

  Опубліковано закон «Про національну безпеку»

  Закон про нацбезпеку починає діяти з наступного дня після його опублікування, тобто 8 липня

  У парламентській газеті «Голос України» сьогодні, 7 липня 2018 року, опубліковано закон України «Про національну безпеку». Про це також вказано на сайті «Голосу України».

  Зазначимо, що закон починає діяти з наступного дня після його опублікування, тобто у неділю, 8 липня.

  Цим законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони.

  Також законом про нацбезпеку визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.

  У законі визначено фундаментальні інтереси України — це інтеграція в європейський простір (політичний, економічний, правовий і простір безпеки), зокрема вступ до Євросоюзу, членство в НАТО і розвиток рівноправних взаємин з іншими країнами світу.

  Нагадаємо, Сполучені Штати Америки привітали ухвалення нового закону України «Про національну безпеку«, прийнятий верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенко 5 липня. Як заявила представник Державного департаменту США Хізер Ноєрт, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.

  Смотрите еще:

  • Оформить росденьги Займ РосДеньги, отзывы клиентов, условия, получить деньги Микрофинансовых организаций сегодня много, но серьезных компаний, которые могут легко похвастать полноценной работой и отсутствием большого количества клиентов-должников, практически нет. Но это не про МФО «РосДеньги». […]
  • Сдать транспортный налог Декларация по транспортному налогу Актуально на: 17 января 2018 г. Декларация по транспортному налогу (бланк) По истечении календарного года организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения по транспортному налогу, должны […]
  • Работа для несовершеннолетнего в минске В зоопарке — 1,8 рубля в час, на стройке — 300 рублей в месяц. Где школьнику найти работу на лето «Ищу работу на лето, желательно с оплатой в конце дня. Квас, мороженое, кукуруза, батуты, няней и так далее. Минск, 17 лет. Интернет не предлагать». Это объявление минчанки Тани […]
  • Нотариус москва метро автозаводская Нотариусы у метро станция Автозаводская В Москве рядом со станцией метро станция Автозаводская находится 5 нотариальных контор. В них только один нотариус работает после 6 вечера в будние дни, только один нотариус работает в субботу и ни один нотариус не работает по […]
  • Алименты на счет в банке Перечисление алиментов на счет ребенка до 18 лет: возможно или нет В России действует закон об алиментных обязательствах. Он прописан в разделе 5 Семейного кодекса нашего государства и распространяется на всех российских граждан. Согласно этому документу, алиментные […]
  • Извещение об увольнение Извещение об увольнении (форма 11) Открыть в формате Word Угловой штамп органа (учреждения) Военному комиссару _______________________________ (наименование военного _________________________________________________комиссариата) ИЗВЕЩЕНИЕ В соответствии с Положением о […]
  • Оформить кредит на киви Где взять займ на киви кошелек срочно и без отказов? Если в вашей жизни возникла сложная финансовая ситуация: не хватает денег на покупку желанного телефона или планшета, нечем заплатить за кредит или отдать долг соседу, вы можете взять займ на киви кошелек срочно и без отказов […]
  • Правило дорожногодвиженья Правила Дорожного Движения РФ На нашем сайте Вы найдете все разделы ПДД 2018 РФ которые действуют на всей территории Российской Федерации Официальный текст с последними изменениями ПДД России 2018 года. ПДД Тесты Онлайн Сервис онлайн тестов (экзамен) ПДД - у нас Вы сможете […]