Статьи 380 ук рб

Рубрики Помощь юриста

Статья 380 УК РБ

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

1. З артыкулам 380 вельмі блізка сутыкаецца артыкул 427 (службовы падлог). І там, і там выкарыстоўваюцца блізкія паміж сабой паняцьці. Давайце разьбярэмся з самім паняцьцем «падлог», а ўжо адтуль мы зможам лагічна вывесьці, які ж дакумант будзе падложным, а які проста несапраўдным. Вы ж згодныя, што ня кожны несапраўдны дакумант будзе падложным? 😉 Вунь у мяне ў шуфлядцы ляжыць маё старое дэпутацкае пасьведчаньне, якое ўжо 6 год як несапраўднае, але ж яно не падложнае.

2. Такім чынам, службовым падлогам зьяўляецца «внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо подделка документов, либо составление и выдача заведомо ложных документов. «. Кваліфікуючыя азнакі: «пасадовая або ўпаўнаважаная асоба», «заведама несапраўдныя зьвесткі і запісы ў афіцыйныя дакуманты», «падробка дакумантаў», «складаньне і выдача заведама несапраўдных дакумантаў». Паколькі гаворка ідзе пра службовы падлог, то мы павінныя для высьвятленьня значэньня слова «падлог» выключыць усё, што датычыць службовых асобаў. Службовы падлог караецца, а проста падлог як такі — не (там ёсьць сьпецыяльныя склады злачынстваў для некаторых прыватных выпадкаў падлогу, але яны інакш называюцца).

3. Робім і атрымоўваем, што падлогам будзе: «унясеньне заведама несапраўдных зьвестак у дакуманты» і «падробка дакумантаў» АКА «выраб заведама несапраўдных дакумантаў«. Лагічна дапусьціць, што выкарыстаньне падробленых дакумантаў — таксама падлог. Ды й паведамленьне заведама несапраўдных зьвестак (хоць у пісьмовай, хоць у вуснай форме) — таксама падлог. Гэта ж няважна ў якой падлог форме: у выглядзе дакуманта ці ў вуснай. Пакуль згодныя?

4. Цяпер вернемся да вашага пытаньня:

не представляется ли это Вам, даже с точки зрения формальной логики, использованием документа, хотя и отвечающего указанным мной выше (и озвученным Вами) критериям, но по существу ситуации не могущего быть применённым и (даже в разрезе Вашего же тезиса) — посредством представления сотруднику ОГАИ (в случае невыявления факта лишения права управления ТС) — по сути предоставляющего право управления ТС. Мне вашая трактоўка ў сьвятле вышэй выкладзенага падаецца занадта шырокай. Ці ёсьць паведамленьне супрацоўніку ДАІ пра тое, што такі чалавек мае права кіраваньне, падлогам? Безумоўна так — такі чалавек зьдзяйсьняе падлог (але некваліфікаваны падлог, а таму за гэта ён не нясе крымінальнай адказнасьці)*. Ці будзе падлогам прадстаўленьне вадзіцельскага пасьведчаньня, якое павінна было быць здадзеным? Таксама безумоўна так. Але гэта пакуль яшчэ ўсё не склад злачынства, бо сам падлог не наказваецца, калі ён не «службовы падлог» — наказваецца толькі выкарыстаньне падложнага дакуманту.

——-
* Калі ўжо гаварыць пра Амэрыку, то тут паведамленьне заведама несапраўдных зьвестак афіцыйнай асобе (напрыклад, афіцэру паліцыі) АКА падлог зьяўляецца злачынствам. І санкцыя за гэта вельмі крутая — да 5 год турмы і/або да $250,000 штрафаў (паводле Федэральнага ўлажэньня пра пакараньні, у штатах яна можа адрозьнівацца). Таму калі б такая гісторыя з пасьведчаньнем (ці як яно называецца «вадзіцельская ліцэнзія») здарылася ў ЗША, то такі кіроўца пайшоў бы па этапу толькі так, калі б у копа быў у гэты вечар кепскі настрой.
——-

Ці робіць падлог падложнымі тыя інструманты, якія былі выкарыстаныя ў яго працэсе? Тут ужо, як кажуць, воз стаіць наперадзе каня: гэта падлог робіцца падлогам у выніку выкарыстаньня падложных дакумантаў, але не наадварот.

Прыклад: Маем участак зямлі. Я хачу зьдзейсьніць падлог і заявіць свае правы на яго. У якасьці доказу я ўжываю дагавор куплі-продажу гэтага ўчастка, які я заключыў 10 год таму і набыў участак. Толькі я ўмоўчваю пра тое, што 5 год таму быў заключаны іншы дагавор куплі-продажу, паводле якога я ўчастак прадаў. Ці зьдзейсьніў я падлог, сказаўшы пра першы дакумант, але змаўчаўшы пра другі, і тым самым заявіўшы свае неіснуючыя правы на ўчастак? Безумоўна так. І нават нехта мог на гэта купіцца, калі не пераправерыў мае зьвесткі па запісах БТІ (ці як яго цяпер называюць? няістотна). Ці зрабіла гэтае маё дзеяньне 10-гадовы дагавор куплі-продажу падложным? Канешне не — гэта сапраўдны дакумант, на яго падставе некалі ўзьніклі і спыніліся правы, былі ўнесеныя зьмены ў зямельны кадастр ды г.д. Гэта — частка сапраўднай гісторыі гэтага ўчастку. Калі ён падложны, то ўсё тое трэба адмяніць і адкруціць назад, а ўчастак вярнуць уладару 10-гадовай даўніны.

Іншы прыклад: Той самы ўчастак, тыя самыя дакуманты. Толькі для доказу сваіх правоў я выкарыстоўваю дагавор, што я набыў участак назад ва ўласнасьць 1 год таму, які ніколі не заключаўся, і быў намаляваны мною на кампутары. Ці зьдзяйсьняю я падлог? Канешне так. Ці ёсьць апошні дагавор падложным? Канешне так.

Трэці прыклад: Я — уласьнік участку, бо я яго набыў. Але дагавор не зарэгістраваў і ўвогуле яго згубіў. І нават ня памятаю, ад каго я той участак набыў. Я вырашыў выправіць сітуацыю, але лёгкім шляхам: я намаляваў на кампутары дагавор зь нейкімі неіснуючымі рэквізітамі прадаўца. Ці зьдзяйсьняю я падлог? Толькі ў частцы падрабязнасьцяў зьдзелкі, але не ў частцы сцьвярджэньня сваіх правоў на ўчастак — мае ж правы існыя, проста іх трэба даказаць, знайшоўшы сапраўдныя дакуманты. Ці выкарыстоўваю я падложны дакумант? Так, выкарыстоўваю. І турма па мне плача — але толькі за падложны дакумант, а не за сам падлог.

ВЫСНОВА: Мне падаецца, што вашая трактоўка падложнасьці вадзіцельскага пасьведчаньня, якое некалі было законна выдадзенае, але з таго часу ягоны ўласьнік згубіў правы кіраваньня, занадта шырокай. У вашым сцанары кіроўца зьдзяйсьняе падлог, але з дапамогай сапраўднага дакуманта. Але ж такі падлог не караецца паводле дзеючага крымінальнага кодексу — каб яго можна было пакараць, ён павінен быў бы выкарыстаць незаконна выдадзенае або падробленае пасьведчаньне кіроўцы. Старое несапраўднае пасьведчаньне не зьяўляецца ні незаконна выдадзеным, ні падробленым.

Есть ли цена у бесплатной поездки?

Учащийся одного из учреждений образования на станции метро при пересечении линии контроля или контролерам в автобусе предъявил поддельную справку учащегося.

Такие строчки в оперативной сводке встречаются практически ежедневно.

А понимают ли молодые люди последствия своих действий, когда находят, изготавливают или приобретают где-нибудь на просторах сети Интернет такие справки, используют их?

Уголовный кодекс Республики Беларусь в статье 380 красноречиво расскажет о них.

Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

За совершение таких же действий, но повторно либо группой лиц по предварительному сговору наказание еще более строгое — штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Да, да. За совершение подобных действий предусмотрена не административная, а уголовная ответственность.

Может санкция данной статьи, на первый взгляд, и не так страшна, но не это главное.

Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое состояние судимости, заключающееся в возможности применения к осужденному наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и Уголовным кодексом Республики Беларусь.

Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости.

Судимость сама по себе, даже погашенная или снятая в установленном законом порядке, может повлечь за собой ряд негативных последствий в будущем.

Так, для отдельных категорий работников основанием для отказа в приеме на работу является наличие судимости, в частности, для отказа в приеме на государственную службу (подп. 1.10-1 ст. 33 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»).

Ввиду особых функций, выполняемых сотрудниками органов внутренних дел, на службу не могут быть приняты граждане, совершавшие ранее преступления.

На должность судьи не может быть назначено лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, а на службу в органы прокуратуры не могут быть приняты лица, имеющие судимость или ранее совершившие умышленное преступление.

Определенные вопросы могут возникнуть и в повседневной жизни.

Например, отдельные государства могут отказать вам в получении шенгенской или национальной визы, даже если судимость на момент подачи документов уже будет погашена. Причиной отказа может служить присутствие так называемых записей криминального характера заявителя.

А теперь давайте на конкретных примерах разберем, когда и за какие действия наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст.380 УК Республики Беларусь.

Ситуация 1. Предъявление справки, выданной на имя иного лица, при пересечении линии контроля в метро.

Приговором суда Партизанского района г.Минска от 16.04.2015 Р. осужден по ч.1 ст.380 УК Республики Беларусь к наказанию в виде ограничения свободы на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Р. обвинялся в том, что 19.03.2015 в 16 часов 25 минут предъявил справку №191 от 08.09.2014, выданную одной из школ города Минска на имя П. (то есть, совершенно иного лица), при пересечении линии контроля станции метро «Тракторный завод» по ул.Долгобродской, 29 в г.Минске, представляющую право на бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта, в действительности не являясь учащимся школы.

Таким образом, Р. использовал заведомо подложный официальный документ.

Справка в данном случае является официальным документом, так как предоставляет лицу определенное право, право на бесплатный проезд.

Заведомо подложной она является в силу того, что предъявившее ее лицо не является тем, кому она выдана и прекрасно было осведомлено об этом.

Использование заведомо подложного официального документа – предъявление его контролеру при пересечении линии контроля в метро.

На момент осуждения Р. было 18 лет, он являлся учащимся одного из учреждений профессионально-технического образования, ранее судим не был. Вину в совершении преступления он признал и показал, что справку нашел незадолго до произошедшего.

Ситуация 2. Подделка справки на имя другого лица и предъявление ее при пересечении контроля в метро.

Несовершеннолетний К. 15.12.2014 около 15 часов 30 минут, находясь дома, подделал справку учащегося 10 «Б» класса одной из школ Ленинского района г.Минска на имя другого лица, предоставляющую право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, после чего использовал данный документ, предъявив с целью бесплатного проезда сотруднику метрополитена на станции метро «Площадь Ленина».

В данном случае, помимо действий, описанных в примере 1, К. совершил еще и подделку документа.

Как правило, подделка осуществляется учащимися путем дописки своих данных, учинением собственноручных записей в графы справки.

Ситуация 3. Использование справки, выданной на свое имя, но не действительной на дату предъявления.

Ю. использовал заведомо подложный документ – справку учащегося 9 «Б» класса одного из учреждений образования Октябрьского района г.Минска, предъявив ее 27.02.2015 работнику КУП «Минский метрополитен».

В данном случае Ю. использовал справку, выданную на свое имя. Но на момент ее предъявления, он уже не являлся учащимся школы.

Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст.380 УК Республики Беларусь наступает с 16 лет.

Но иногда такие действия совершаются и несовершеннолетними, не достигшими этого возраста.

Необходимо знать, что для таких несовершеннолетних все не закончится просто и без последствий.

В зависимости от стадии, на которой обнаружится, что несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, выносится решение об отказе в возбуждении уголовного дела (если проводилась проверка, но уголовное дело еще не было возбуждено) или о прекращении производства по уголовному делу из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (после возбуждения уголовного дела).

Копия такого постановления направляется органом дознания или предварительного следствия в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения необходимой профилактической работы с несовершеннолетним. Впоследствии он подлежит постановке на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, и с ним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. Более того, в отношении него даже может быть решен вопрос о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение (ст.14 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

Таким образом, цена у бесплатной поездки все-таки есть и она очень высока, так как связана с испорченной репутацией и нередко сломанной судьбой.

Необходимо помнить все это, когда захочется сделать неверный шаг.

Справочно: в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.02.2011 №202 «О некоторых вопросах проезда обучающихся» (далее – постановление), правом на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно в период с 1 сентября по 30 июня наделены учащиеся, получающие общее среднее и специальное образование. Данное право реализуется на основании справки о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учреждения образования с указанием места жительства (места пребывания) и места учебы, а также уровня получаемого образования или вида осваиваемой образовательной программы.

Руководители государственных учреждений могут оказывать нуждающимся учащимся и студентам, получающим профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование в дневной форме получения образования, материальную помощь для оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене (далее — материальная помощь).

Материальная помощь оказывается по заявлению учащегося или студента на основании ходатайства постоянно действующей комиссии по оказанию материальной помощи на проезд, создаваемой в учреждении образования в установленном порядке.

Областным, Минскому городскому и районным Советам депутатов в пределах своей компетенции рекомендовано принимать дополнительные меры по поддержке учащихся, получающих общее среднее и специальное образование, при проезде железнодорожным транспортом общего пользования в поездах региональных линий экономкласса, на автомобильном транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно в период с 1 сентября по 30 июня, а также при проезде на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщения, городском электрическом транспорте, железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий экономкласса и в метрополитене в иных случаях (п.2 Постановления).

© Белорусский национальный технический университет
2010 — 2018 Минск

Мы всегда рядом с Вами:

Приемная комиссия: 8(017)319-07-20, 8(044)777-64-29,
адрес: г. Минск, ул. Колесникова, 3-109
e-mail: [email protected]

Колледж бизнеса и права

вступайте в официальную группу ВК коллежа

Экономическое отделение

Экономика и организация производства. Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности. Квалификация: техник-экономист Бухгалтерский учет, анализ и контроль. Квалификация: бухгалтер. Банковское дело. Квалификация: экономист

Юридическое отделение

Правоведение. Xозяйственно-правовая и кадровая работа Квалификация: юрист. Коммерческая деятельность. Товароведение, организация материально-технического обеспечения и сбыта. Квалификация: Товаровед

Заочное отделение

Правоведение. Бухгалтерский учет, анализ и контроль. Экономика и организация производства. Коммерческая деятельность. Банковское дело

Отделение информационных технологий

Программное обеспечение информационных технологий. Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации. Компьютерная графика. Квалификация: техник-программист

ВНИМАНИЕ! Наказание за легкомысленный проступок рядом!

В последнее время все чаще и чаще в судах г. Минска рассматриваются уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.380

УК Республики Беларусь, которая устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

В большинстве случаев обвиняемыми по делам данной категории являются лица, нежелающие мириться с нормами действующего законодательства Республики Беларусь, которые устанавливают обязанность оплатить услуги общественного транспорта при участии в дорожном движении в качестве пассажира.

При этом следует отметить, что указанные лица привлекаются к уголовной ответственности совсем не за безбилетный проезд, ответственность за который предусмотрена нормами административного законодательства. Обвиняемые, надеясь, что их преступные действия будут не замечены соответствующими должностными лицами, либо подделывают официальные документы, предоставляющие право бесплатного проезда, либо же предъявляют подлинные документы, принадлежащие иным лицам, имеющим указанное право.

Сколько стоит «бесплатный» проезд?

Статья 379. Незаконные приобретение либо сбыт официальных документов

Незаконные приобретение либо сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, –

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до трех месяцев.

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков

 1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа –
 2. наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

 3. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Таким образом, при попытках воспользоваться «бесплатным сыром» люди оказываются в «мышеловке» уголовного закона и вынуждены нести установленную им ответственность.

Статьи 380 ук рб

Уголовный кодекс Республики Беларусь :
Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З ; Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года ; Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года.

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа –

2. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, –

Два брата купили в России справки, чтобы «откосить» от армии

Два уголовных дела в отношении уклонистов от службы в армии возбудили в Столинском РОСК, сообщает «Медиа-Полесье».

Два брата для того, чтобы не служить в армии, во время поездки в соседнюю Россию купили там справки о том, что они — студенты очной формы обучения Московского технического университета связи и информатики. Благодаря предоставленным в военкомат документам, парни получили отсрочку до 31 июля 2021 года. Однако в военкомате эти документы вызвали подозрение. В итоге оттуда направили запрос в университет, где не подтвердили учебу братьев.

Как сообщил «Медиа-Полесью» замначальника Столинского РОСК Александр Коржовник, в отношении братьев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 435 «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу» УК РБ. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Еще одно уголовное дело по этой же статье, но уже по ее первой части, возбуждено в отношении еще двух братьев. Они без наличия уважительной причины не явились в военкомат в указанный в повестке срок. Когда их вызвали еще раз, то братья попросту сбежали от работника военкомата. Теперь им может грозить до двух лет лишения свободы.

В 2017 году Столинским РОСК в отношении уклонистов от службы в армии возбудили 16 уголовных дел.

Судимость за подделку документов

Судимость за подделку документов

Давайте рассмотрим вашу ситуацию детально. Насколько я понимаю, речь о статье 380 УК Республики Беларусь.

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа —
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, —
наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Одно из исключений, позволяющих получить иммиграционную визу даже в случае наличия в биографии проблем с законом, гласит:

Если перевести на русский — если максимальное наказание за данное нарушение не превышает один год и было назначено наказание на срок не более 6 месяцев.

Возможно, в данном случае может иметь место лингвистический казус, связанный с различием системы наказаний в США и РБ. Если переводить «imprisonment» как «ограничение свободы», то получается, что данное исключение в данном случае применить нельзя, поскольку максимальный срок ограничения свободы по статье 380 — два года. Значит, иммиграционную визу получить пока нельзя.

С другой стороны, если переводить «imprisonment» как «лишение свободы», то применить данное исключение можно, поскольку арест (как форма лишения свободы) по ч.1 данной статьи применяется на срок до 6 месяцев. Значит, получить иммиграционную визу в случае выигрыша вы сможете (если у вас ч.1).

Более точно ответить пока не могу. Продолжу изучение данного вопроса.

Здравствуйте!Я проходила по статье 380 УК РБ (принесла один раз в колледж купленную поддельную справку). Мое дело закрыли, признав это.

1.Если Вас вызывают для прохождения процедуры дактилоскопии, то обязаны сослаться на нормы законодательства, которым это предусмотрено.
2.По уголовным делам нет никаких «третьих лиц»! Что за бред ?!
3.В случае нарушения Ваших прав сотрудниками милиции Вы вправе обратиться с жалобой на их действия в соответствуюшую прокуратуру.
4.Каким образом может повлиять процедура дактилоскопии на выдачу визы нам неизвестно. Выдачей виз занимаются посольства и они имеют право без объяснения причин отказать любому претенденту.

Если что-то осталось неясным или есть другие вопросы по этой же теме:

 • для максимально быстрого решения вопроса, созвонитесь с консультантом и договоритесь о личной консультации;
 • или напишите комментарий к ответу с уточняющими вопросами по этой теме. Не создавайте новый вопрос!

Свой отзыв о нашем сайте Вы можете оставить тут. Спасибо за участие.

Комментарии

Добрый вечер Николай,

у моего сына точно такая ситуация. В июле 2013 года, он был осужден по 380 УК РБ, вид наказания штраф, который был оплачен в августе 2013, сегодня ему позвонили из РУВД и пригласили поговорить по каким — то вопросам и проговорили о дактилоскопии. Вопрос, какими нормами законодательства предусмотрена эта процедура в нашей ситуации? Какие действия моего сына? Заранее спасибо за ответ. Наташа

Закон Республики Беларусь от 04.11.2003 N 236-З (ред. от 13.12.2011) «О государственной дактилоскопической регистрации»
Статья 7
1. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат:
1.1. граждане Республики Беларусь, призываемые и поступающие в добровольном порядке на воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, а также призываемые на альтернативную службу;
1.2. граждане Республики Беларусь, проходящие военную службу в государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь;
1.3. граждане Республики Беларусь, проходящие службу или работающие в:
органах внутренних дел;
профессиональных аварийно-спасательных службах;
налоговых органах;
таможенных органах;
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь;
органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
органах прокуратуры;
Следственном комитете Республики Беларусь;
1.4. члены экипажей воздушных, морских и речных судов Республики Беларусь;
1.5. лица, работающие на опасных производственных объектах;
1.6. граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности по решению суда;
1.7. граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые (обвиняемые) в совершении преступления либо осужденные за совершение преступления;
1.8. лица, состоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел, лица, в отношении которых применены принудительные меры безопасности и лечения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь, а также лица, совершившие административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде административного ареста;
1.9. иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие депортации или высылке из Республики Беларусь;
1.10. иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Республику Беларусь и обратившиеся с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь либо убежища в Республике Беларусь в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, за исключением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, либо иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся за получением разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, за исключением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, а также иностранных граждан и лиц без гражданства старше 60 лет;
1.11. военнообязанные.
2. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат неопознанные трупы.
3. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация осуществляется в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
4. Отказ граждан, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, от обязательной дактилоскопической регистрации влечет наступление правовых последствий, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Смотрите еще:

 • 199 приказ мю рф Приказ Министерства юстиции РФ от 6 октября 2017 г. № 199 “О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21.05.2013 № 74 “Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов” В соответствии со статьями 9 […]
 • Право и закон спб Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12 мая 2010 года) (с изменениями и дополнениями) Закон Санкт-Петербургаот 31 мая 2010 г. N 273-70"Об административных […]
 • Как оформить баночки Оформление для баночек с приправами и специями Каждая хозяйка мечтает о кухонном уюте. Поэтому во время приготовления блюд все ингредиенты должны не только находиться у нее под рукой, но и в специально отведенных для них местах — посуде, в частности это касается различных […]
 • Подоходный налог с матпомощи Облагается ли материальная помощь НДФЛ? Рассмотрим особенности оформления и обложения НДФЛ материальной помощи в 2018 году. Составим налоговую отчетность по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по материальной помощи на лечение сотрудника. Налоговый кодекс устанавливает, что любое […]
 • Налог на имущество полуприцепы Налог на имущество полуприцепы Ссылка не верна или страница была удалена Если Вы попали на эту страницу, перейдя по ссылке внутри нашего сайта, пожалуйста, сообщите нам неверный адрес. Для заказа бесплатной демонстрации возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ […]
 • Владимирский 15 нотариус Шевченковский район Аверина Евгения Анатольевна Нотариусы в Шевченковском районе Киева Майдыбура Оксана Васильевна (095) 101-06-06 (098) 101-06-06 Киев, ул. Саксаганского 102 Б, оф.51 (044) 500-74-74 (066) 353-74-74 (096) 353-74-74 (063) 424-74-74 Киев, ул. Малоподвальная […]
 • Приказ 42 минздрава Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 февраля 2018 г. № 42н "О внесении изменения в стандарт медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября […]
 • Правила осаго 2013 года Правила осаго 2013 года Пункт 1 изменен с 24 марта 2018 г. - Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4664-У 2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол […]